Biuletyn Informacji Publicznej
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Zgodnie z zapisem statutowym majątek Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska powstaje:

1. Ze składek członkowskich,
2. Dotacji z zewnętrznych środków pomocowych,
3. Darowizn, spadków, zapisów,
4. Dochodów z własnej działalności statutowej,
5. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
6. Innych dotacji i ofiarności publicznej.

Szukaj w tym dziale: