Biuletyn Informacji Publicznej
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska powołane zostało przez 20 gmin województwa opolskiego na zebraniu założycielskim 16 października 2013r., natomiast jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła niespełna miesiąc po zebraniu – 14 listopada 2013r.

W marcu 2014 roku do Stowrzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina Tułowice, stając się jego 21 członkiem.

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska kontynuować będzie działania zainicjowane w 2012 roku przez gminy, które wówczas przystąpiły do porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej. Ich głównym celem jest poprawa warunków życia jej mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki Aglomeracji Opolskiej. Niezwykle istotne będą również zadania związane z wykorzystaniem funduszy unijnych, z jakich w perspektywie 2014-2020 Aglomeracja Opolska korzystać będzie w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Przewodniczący: Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola

Zastępca Przewodniczącego: Andrzej Kasiura, Burmistrz Krapkowic

Członkowie Zarządu:

Jan Labus, Burmistrz Ozimka

Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina

Leonard Pietruszka, Wójt Komprachcic

 

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska:

 Przewodniczący: Krzysztof Mutz, Wójt Gminy Tarnów Opolski

Sekretarz: Marek Pietruszka, Wójt Gminy Strzeleczki

Członkowie Komisji:

Dorota Koncewicz, Burmistrz Niemodlina

Marek Śmiech, Wójt Gminy Walce

Szukaj w tym dziale: