Biuletyn Informacji Publicznej
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska powołane zostało przez 20 gmin województwa opolskiego na zebraniu założycielskim 16 października 2013r., natomiast jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła niespełna miesiąc po zebraniu – 14 listopada 2013r.

W marcu 2014 roku do Stowrzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina Tułowice, stając się jego 21 członkiem.

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska kontynuować będzie działania zainicjowane w 2012 roku przez gminy, które wówczas przystąpiły do porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej. Ich głównym celem jest poprawa warunków życia jej mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki Aglomeracji Opolskiej. Niezwykle istotne będą również zadania związane z wykorzystaniem funduszy unijnych, z jakich w perspektywie 2014-2020 Aglomeracja Opolska korzystać będzie w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

- Przewodniczący:

Arkadiusz Wiśniewski,  Prezydent Miasta Opola

- Zastępca Przewodniczącego:

Andrzej Kasiura, Burmistrz Krapkowic

- Członkowie Zarządu:

Henryk Wróbel, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina
Róża Malik, Burmistrz Prószkowa

 

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska:

- Przewodniczący:

Bernard Kubata, Wójt Gminy Walce

- Sekretarz:

Dionizy Duszyński, Wójt Gminy Popielów

- Członkowie Komisji:

Leonard Pietruszka, Wójt Gminy Komprachcice

Krzysztof Mutz, Wójt Gminy Tarnów Opolski

Szukaj w tym dziale: